Spring naar content

De ENRGY-Route

Home > Dienstverlening > Versterken > De ENRGY-Route

Wanneer we aan tafel zitten om advies te geven over duurzame inzetbaarheid, werken we volgens onze vaste route. Op de eerste plaats geven we inhoud aan de ambities en het doel van de organisatie in de context van duurzame inzetbaarheid. Wat willen jullie? Wanneer zijn jullie tevreden? Vervolgens doorlopen we een aantal stappen om een goed advies te geven en de juiste interventies in te zetten. Uiteraard monitoren we het effect en sturen we bij waar nodig.

ENRGY-Route

ENRGY-Route naar duurzamen inzetbaarheid

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom bepalen we eerst samen waar de organisatie staat ten opzichte van het thema duurzame inzetbaarheid. Wat zou de ideale situatie zijn? Welke vragen leven er? Wanneer ben je tevreden? Ons gezamenlijke vertrekpunt, en een voorwaarde voor een concreet advies, is de behoefte binnen de organisatie. Vervolgens bekijken we welk meetinstrument het beste past om een maximaal resultaat te bereiken. De resultaten van de meting presenteren we in een rapport. Het geeft antwoord op de hoofdvraag en bevat bovendien aanbevelingen voor interventies en beleid in de toekomst. De basis voor een passend interventieplan is gelegd. Uiteraard voeren we vervolgmetingen uit om te beoordelen of de interventies ook het gewenste resultaat opleveren en of er behoefte is aan bijsturing.

Meer informatie over de ENRGY-Route? Of spreken met een professional, wij horen graag van je.