Spring naar content

ENRGY diensten

  • Filter op:

Fysieke belasting

Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke belasting. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Bij lichamelijke overbelasting worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo zwaar, lang of vaak gebruikt dat er gezondheidsschade kan ontstaan. Hoe pas je je werk zo aan dat je veilig en gezond werkt? Door veilig en gezond werken onderdeel te maken van de dagelijkse werkroutine

Verzuimbegeleiding

Wat als verzuim langer duurt dan verwacht, een medewerker aanzienlijk vaker verzuimt of wanneer organisatiebreed de verzuimkosten oplopen? Dan heb je als werkgever en als werknemer hulp nodig van een deskundige die met je meedenkt. Een deskundige die je helpt met de juiste vervolgstap op het juiste moment. Goede verzuimbegeleiding betaalt zich altijd uit. Zowel richting werknemer als werkgever.

Werkvermogenscan

Om grip te krijgen op de inzetbaarheid van jouw werknemers en daarmee het verzuim structureel te verlagen, is het nodig inzicht te krijgen in de factoren die het werkvermogen belemmeren en bevorderen. Daarvoor gebruiken wij de Werkvermogenscan.

Coaching

We coachen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, collectieve effectiviteit en leiderschap. We richten ons daarbij op het herstellen, behouden en het versterken van vitaliteit, veerkracht en het werkvermogen van medewerkers.

Trainingen

Om zelfstandig regie te kunnen voeren bij verzuimbegeleiding, moet je op de hoogte zijn van het kennis- en vaardigheidsniveau bij leidinggevenden en medewerkers. Onze trainers en coaches ondersteunen bij bewustwording, kennis- en vaardigheidsontwikkeling op verschillende niveaus: operationeel, tactisch en strategisch.

Casemanagement

Wij dragen zorg voor het verzuimproces en nemen jou mee in de te nemen stappen. Dan focus jij je nu op je eigen werk, terwijl je later zelf het verzuim kunt managen.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Wanneer re-integratie dreigt vast te lopen of wanneer er twijfel is of het eigen werk wel duurzaam haalbaar is, bieden ons arbeidsdeskundigen de helpende hand. Snel inzicht geeft snel richting aan wat er nodig is.

Re-integratie Tweede Spoor

Onze tweede spoor deskundigen begrijpen dat het zoeken en vinden van nieuw passend werk, niet altijd eenvoudig is. Juist omdat we veel ervaring hebben en een reusachtig netwerk van verschillende organisaties, geven we direct richting aan dat wat er wél mogelijk is aan werk.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, is volgens ons meer dan alleen een wettelijke verplichting. Voor ons is de RI&E hét vertrekpunt voor een gezond werkklimaat en duurzaam personeelsbeleid.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO laat zien hoe het gesteld is met de gezondheid, het welzijn en het werkvermogen van medewerkers, maar spoort ook werkgerelateerde risico’s op.