Spring naar content

Het huis van Werkvermogen

Regie op verzuim: de 5 scenario’s

Home > Dienstverlening > Herstellen > Regie op verzuim: de 5 scenario’s

We maken het Huis van Werkvermogen praktisch toepasbaar door te werken met vijf scenario’s. We verdelen het huis hiervoor op in twee stukken: de gezondheidsfactoren (gezondheid) en de andere verdiepingen in het huis inclusief de sociale context. We kijken vervolgens wat herstel stimuleert (groen) of juist belemmert (rood). Dit leidt tot een van de vijf scenario’s van verzuim, waarin we glashelder zichtbaar maken welke acties er nodig zijn voor een goede re-integratie. Ook laat dit zien wie voor welke actie verantwoordelijk is: werkgever, werknemer en/of een professional van ENRGY.

Hoe meer groen, hoe beter werkgever en werknemer samen de regie kunnen voeren. Hoe roder het huis, hoe meer ondersteuning er nodig is vanuit ENRGY om de regie op de re-integratie terug te brengen.

Scenario’s

Scenario 1
Regie op verzuim maximaal

 • De medische beperkingen zijn duidelijk in oorsprong, begeleiding en prognose.
 • Er zijn geen onderliggende factoren op de andere verdiepingen en/of in de sociale context.
 • In dit scenario is de regie optimaal. We verwachten hier geen verlengd verzuim en we zien goede kansen op duurzaam herstel.

 

Scenario 2
Regie onder druk, medische ondersteuning gewenst

 • De medische beperkingen zijn NIET duidelijk in oorsprong, begeleiding en prognose.
 • Er zijn geen onderliggende factoren op de andere verdiepingen en/of in de sociale context.
 • In dit scenario staat de regie onder druk. Om de regie te verhogen is bedrijfsgeneeskundig advies van ons nodig.

 

Scenario 3
Regie onder druk, werkgever aan zet. ENRGY kan ondersteunen.

 • De medische beperkingen zijn duidelijk in oorsprong, begeleiding en prognose.
 • We zien belemmeringen op andere verdiepingen en/of in de sociale context.
 • In dit scenario staat de regie onder druk. Bij voorkeur lossen leidinggevende en medewerker de belemmeringen samen op. Wij bieden waar nodig intensieve ondersteuning.

Scenario 4
Regie onder druk, expertise werkgever en ENRGY vereist.

 • De medische beperkingen zijn NIET duidelijk in oorsprong, begeleiding en prognose.
 • We zien ook belemmeringen op andere verdiepingen en/of in de sociale context.
 • In dit scenario staat de regie onder druk. Het zijn complexe inzetbaarheidsvraagstukken die expertise van werkwerkgever én binnen de spreekkamer vereisen.

Scenario 5
Herstel op regie reëel, aandacht voor inzetbaarheid vereist.

 • Er zijn GEEN medische beperkingen die arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Let op: de werknemer kan wel klachten ervaren.
 • We zien belemmeringen op andere verdiepingen en/of in de sociale context.
 • Dit scenario heeft een goede kans om de regie te herstellen. Dit ligt volledig binnen de normale begeleiding van de inzetbaarheid van niet-verzuimende medewerkers.