ENRGY

Visie

U verrassen met onze service.

Waarin wij geloven

Het grootste deel van onze tijd en energie besteden we aan werk. Werk verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werk geeft nut en zin aan het leven.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op het vermogen om te werken. Werkvermogen is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn. Dit gaat verder dan fysieke en mentale gezondheid alleen. Bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen, bepalen in grote mate de energie bij medewerkers voor duurzame inzetbaarheid en levensgeluk.

Dit is waarom wij het doen, dit is waarvoor wij wakker worden; om de gezondheid, bevlogenheid en maatschappelijke participatie van medewerkers te vergroten. Het werkvermogen dat hierbij vrijkomt brengen medewerkers elke dag mee naar hun werk waardoor de organisatie als geheel beter gaat presteren. Dit is geen theorie, dit is logica.

Huis van Werkvermogen

ENRGY is onderdeel van de ENRGY in Business Group. Dit is een groep bedrijven die werkt aan het stimuleren van het werkvermogen van medewerkers in bedrijven, door de verschillende verdiepingen van het huis van werkvermogen te versterken. Een hoog werkvermogen leidt tot duurzame inzetbaarheid, laag verzuim en goede werkresultaten.

ENRGY richt zich met name op het versterken van de bovenste en onderste verdieping van het huis van werkvermogen.

Een organisatie kan de gezondheid van zijn werknemers verbeteren door te werken aan:

  • Maatregelen op de ‘werk' verdieping die de arbeidssituatie kunnen verbeteren en stressklachten verminderen.
  • Gezondheidspromotie, gericht op de bevordering van gezondheid via levensstijl (eten, drinken, lichamelijke activiteit, herstellen en slapen)
  • Ergonomische verbeteringen op de werkplek en duidelijke communicatie en voldoende informatie over veiligheid op de werkplek.

ENRGY ondersteunt de individuele medewerker, vaak preventief, te werken aan een gezonde geest, een gezond lichaam en een gezonde werkomgeving. Een werknemer met een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde werkomgeving is het fundament voor een hoog werkvermogen. Door het creëren van inzicht, het geven van advies en persoonlijke begeleiding ondersteunen wij de medewerker bij het duurzaam veranderen van het oude en vaak ongezonde gedrag.