ENRGY

Opleiding Bedrijfshulpverlening - BHV

Bedrijfshulpverlening - BHV

De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening . Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV'ers. Bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd. Voor de opleiding tot Bedrijfshulpverlener (BHV) werkt Enrgy samen met de CCB-Groep uit Amsterdam.

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening - BHV

Voor de inhoud hanteren wij de lesstof van het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV):

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling.

Duur van de opleiding is 16 uur, verspreid over 2 niet-aaneengesloten dagen.

  • Dag 1: Eerste hulp niet spoedeisend (4 uur), eerste hulp spoedeisend: reanimatie, AED (4 uur);
  • Dag 2: Brandbestrijding: soorten brandblussers, praktijkoefeningen (4 uur), ontruiming: praktijkoefeningen (4 uur), schriftelijke examens.

Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening - BHV

Voor de inhoud hanteren wij de lesstof van het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV):

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen
  • Alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling

Duur van de opleiding is 8 uur, op één dag.

  • Dagdeel 1: Eerste hulp niet spoedeisend (2 uur), eerste hulp spoedeisend: reanimatie, AED (2 uur);
  • Dagdeel 2: Brandbestrijding: soorten brandblussers, praktijkoefeningen (2 uur), ontruiming: praktijkoefeningen (2 uur), schriftelijke examens.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen en het landelijk erkende diploma van het NIBHV. De cursisten worden door een onafhankelijk en objectief examenbureau op hun kennis getoetst. CCB-Groep is in het bezit van het NIBHV-keurmerk.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 33 13

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’