Spring naar content
Blosse Testimonial

Het spreken van een gemeenschappelijke taal

Onze samenwerking met Blosse

Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. De organisatie heeft ruim 1000 medewerkers in dienst, verdeeld over 28 kindcentra en een servicebureau. De percentages ziekteverzuim lopen uiteen en verschillen per vestiging. Blosse werkte in het verleden samen met twee verschillende partijen.

De behoefte
Kort gezegd bestaat Blosse uit twee takken: opvang en onderwijs. De opvangtak viel onder een contract met een arbodienstverlener met enkel bedrijfsartsen. De onderwijstak werkt al jaren samen met ons. Dit bleek een ingewikkelde zaak voor de hr-afdeling, omdat er twee werkwijzen gehanteerd werden. Zeker bij vestigingen die zowel opvang als onderwijs boden, werd het onoverzichtelijk. Onze benadering, met onder andere het Huis van Werkvermogen, werd als zeer prettig en helpend ervaren. Blosse vroeg ons daarom om hen ook te ondersteunen met het verzuim binnen de opvangtak. Ook wilden ze handvatten om samen te werken aan duurzame inzetbaarheid.

De overstap 
De opvangtak van Blosse besloot over te stappen omdat ze geloven in onze werkwijze. Judith Koning, HRM-manager van Blosse: ‘ENRGY kijkt echt naar de organisatie en personen die er werken. Dat hebben we al zo ervaren bij onze onderwijstak. We konden dus heel goed het verschil zien tussen de twee arbodienstverleners. Vaak zie je dat professionals geneigd zijn om verzuim in een bepaalde categorie te drukken, om vervolgens een standaardoplossing te adviseren. Dat ervaar ik bij ENRGY niet zo. Bij ENRGY is er absoluut ruimte voor maatwerk, er wordt niet in hokjes gedacht.”

Ons team werkte nauw samen met Blosse om de overstap tot een succes te maken. We hebben alle leidinggevenden opgezocht om zo vroegtijdig met elkaar om de tafel te zitten. Dit doen we om te kijken hoe men te werk gaat, waar de knelpunten liggen en waar we al ondersteuning kunnen bieden. Ook hebben we zo een gezicht bij de naam. Koning: “Elke overstap is spannend. Het is een intensief proces samen, maar over het algemeen zijn onze mensen erg tevreden over ENRGY. Ook al is het soms wat confronterend voor leidinggevenden, het zet altijd iets in beweging.”

Op naar duurzame inzetbaarheid
Wij geloven in een andere aanpak dan enkel het medische probleem oplossen. Daarom gebruiken we het Huis van Werkvermogen. Koning: “We hebben deze werkwijze omarmd en van de spreekkamer naar het gesprek op de werkvloer gehaald. Het zijn voor ons mooie handvatten om verhoudingen te zien. Zo kunnen we concreet laten zien welke factoren van invloed zijn op verzuim. Sinds beide takken van onze organisatie samenwerken met ENRGY, is ons verzuim naar beneden gegaan. We hebben meer zicht op verzuim en onze mensen weten beter hoe ze hiermee om moeten gaan. Nu we alles goed in beeld hebben, kunnen we ons gaan focussen op de preventie van verzuim.”