Spring naar content

Over ons

Regie op werkvermogen. Dat is wat we onze klanten gunnen en beloven. En daar maken we ons al jarenlang hard voor. We gaan geen pleisters plakken, maar geven handvatten om zelf regie te nemen.

Eigentijdse
benadering

Laten we eerlijk zijn: in de kern zijn we een arbodienstverlener. We werken alleen wel met een fundamenteel andere benadering die een enorme impact heeft. Vaak ligt de focus op het herstellen van werkvermogen en een snelle re-integratie. Maar we kijken ook naar andere belemmerende factoren in het Huis van Werkvermogen. Als we deze factoren namelijk tegelijk met het medisch herstel oplossen, creëren we niet alleen een snelle, maar ook een duurzame terugkeer. We doen het dus net even wat anders. We durven te stellen: als elk bedrijf onze aanpak gebruikt, daalt het landelijk verzuim naar 2 procent en neemt de productiviteit met 40 procent toe.

Waar wij voor wakker worden

Een groot deel van onze tijd zijn we bezig met werk. Het is onlosmakelijk verbonden met ons levensgeluk: het zorgt voor inkomen, laat ons persoonlijk groeien en betrekt ons in de maatschappij. Werk geeft zin en nut aan ons leven. Wij geloven dat iedereen recht heeft op het vermogen om te werken. Het is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn, bevlogenheid en energie.

Een leven lang werkvermogen

We begrijpen ook dat werkvermogen fluctueert en dat je soms wat minder lekker in de wedstrijd zit. Dat kan iets medisch zijn, of vanwege andere dingen die in het werkende leven gebeuren. Werknemer en werkgever voeren samen regie op wat ze van elkaar vragen en elkaar kunnen bieden. Zo creëren ze samen een toekomstbestendige balans in duurzame inzetbaarheid. En dat is precies waarom wij elke dag vol enthousiasme onze mouwen opstropen. Wij willen de gezondheid, bevlogenheid en maatschappelijke participatie van medewerkers vergroten.

“Bij ENRGY voel ik mij thuis en ik vind het belangrijk om anderen ook dit gevoel te geven”

- Bas Beauchampet

Facilitair- en Preventiemedewerker