Spring naar content

Onze actuele dienstverlening tijdens de coronacrisis

Het zijn vervelende en vreemde tijden. Door het coronavirus en de daarbij behorende richtlijnen vanuit het RIVM, moeten we onze dienstverlening continu aanpassen. Hieronder vind je een actueel overzicht van onze dienstverlening.

25 mei 2021 voor het laatst aangepast

In het algemeen

 • Wij respecteren elkaars gezondheid en die van onze klanten en cliënten alsof we het zelf zijn;
 • We houden ons aan de richtlijnen van de overheid en autoriteiten voor het veilig werken in het ‘nieuwe normaal’ en passen ons aan wanneer deze veranderen;
 • We zijn alert op het houden van voldoende afstand en we leven de hygiëne afspraken na;
 • In elke spreekkamer bevinden zich mondkapjes en handschoenen. Er is een mondkapjesplicht op het kantoor.

De onderstaande uitgangspunten hanteren wij in relatie tot corona-gerelateerde vragen van medewerkers van onze klanten:

 • Alle verzuimende medewerkers van onze klanten komen met hun corona-gerelateerde vragen terecht in het primaire proces van SMB bij de eigen bedrijfsarts;
 • Alle niet-verzuimende medewerkers van onze klanten met algemene korte vragen zonder specifiek advies met betrekking tot werk beschouwen wij als preventief en lopen via onze corona-helpdesk*;
 • Alle niet-verzuimende medewerkers van onze klanten met specifieke adviesvragen ten aanzien van (werk)omstandigheden bij de klant** zien wij als een preventief consult bij de bedrijfsarts van de klant;
 • De corona-helpdesk is een betaalde service (en staat los van lopende contractafspraken);
 • Een terugkoppeling op onze preventieve consulten zal mondeling zijn aan werknemer en werkgever ontvangt geen terugkoppeling.

* Bijvoorbeeld: algemene vragen over vaccinatie, testen, eventuele teruggave gesprekken naar aanleiding van testuitslagen. (Spreekuur tijd maximaal 30 min).
** Bijvoorbeeld: “Hoe kan ik als kwetsbare medewerker veilig mijn werk hervatten?”; “Ik behoor niet tot de kwetsbare groep, maar heb door de werkomstandigheden toch angst om mijn werk te hervatten”; conflict situaties over COVID-19 problemen. (Spreekuur tijd maximaal 45 minuten).

Sociaal Medische Begeleiding / verzuimbegeleiding

Primair vinden onze consulten online plaats. Er zijn wel uitzonderingen:

 • Eerste spreekuur met de Werkvermogenspecialist;
 • Eerste spreekuur met de bedrijfsarts bij het opstellen van de Probleem analyse;
 • Het opstellen van een Inzetbaarheidsprofiel;
 • Actueel oordeel en medische overdracht UWV (zoals bij einde dienstverband);
 • Bij stagnatie en/of de belemmerende factoren een fysiek consult nodig hebben.

Arbeidsdeskundige onderzoeken en tweede spoor begeleiding

Arbeidsdeskundigen en tweede spoor coaches voeren de onderzoeken en sessies primair online uit. Wij beperken het aantal fysieke contacten per arbeidsdeskundige en mobiliteitscoach tot maximaal drie per dag. Indien nodig vinden de volgende sessies van de tweede spoor coaches fysiek plaats:

 • Intake
 • Tussentijdse evaluatie
 • Eindevaluatie/afsluiting

Trainingen

De trainingen vinden primair online plaats in goede afstemming met de klant. Fysieke trainingen zijn ook mogelijk, mits de voorwaarden en regels in acht worden genomen en een maximale groepsgrootte van acht personen.

Coaching

Coachingsessies vinden primair online plaats of buiten. Wij erkennen dat fysieke sessies een grote toegevoegde waarde hebben, maar de fysieke sessies blijven beperkt toegestaan. Indien nodig vinden de volgende sessies fysiek plaats:

 • Intake
 • Tussentijdse evaluatie
 • Eindevaluatie/afsluiting

Wij beperken het aantal fysieke contacten tot maximaal drie per dag per coach. Haptonomische sessies vinden fysiek plaats, omdat haptonomie onder een contactberoep valt.

Preventieve Medische Onderzoeken / Werkvermogenscan

De volgende onderdelen vallen onder de preventieve medische onderzoeken en de werkvermogenscan:

 • Vragenlijstonderzoek
 • Fysiek onderzoek & vitaliteitsgesprek
 • Organisatierapportage

De huidige maatregelen hebben geen impact op het vragenlijstonderzoek.

De fysieke onderzoeken en vitaliteitsgesprekken voeren wij uit met gepaste maatregelen. Mits dit mogelijk is in een veilige omgeving, waarin de juiste maatregelen zijn getroffen, en met persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien gewenst kan een fysiek onderzoek verplaatst worden door de klant of uitvoerder.

Tot slot voeren wij de organisatierapportage en presentatie online uit.

Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

De RI&E voeren we uit voor het welzijn van de medewerkers van onze klanten. Het is een kerntaak van onze arbodienstverlening en een wettelijke verplichting. We blijven de RI&E uitvoeren, eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen.

De afgelopen maanden heeft laten zien dat we de RI&E adequaat en veilig kunnen uitvoeren met in achtneming van de maatregelen.

Ergonomie

De medewerker werkplekonderzoeken voeren we uit op zowel kantoor als de thuiswerkplek. Voorafgaan sturen we een health checklist en doen we een check op bezoekers in de afgelopen weken.

Een algeheel werkplekonderzoek voeren we ook uit op zowel kantoor als de thuiswerkplek. Dit kan eventueel ook online bij een afname van minimaal vier personen. Hier sturen we ook een health checklist toe en doen we een check op bezoekers in de afgelopen weken.

Sales en accountmanagement

Onze sales- en accountmanagers zijn (online) bereikbaar voor onze klanten. Onder andere kennismakingen en evaluaties vinden primair online plaats. Fysiek is ook mogelijk, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Heb je vragen over deze aanpassingen in onze dienstverlening? Stel ze dan via onze contactpagina.

Op de hoogte blijven van onze kennis die wij delen? Volg ons dan op LinkedIn

Gratis Adviesgesprek

We denken graag met je mee. Zonder kosten. We gaan samen met jou (online) aan tafel en delen onze kennis, ervaring en enthousiasme rondom casemanagement. Vul onderstaande gegevens in en we nemen snel contact met je op.