Spring naar content

Veelgestelde vragen

Misschien ken je ons nog niet zo goed, heb je vragen over een afspraak of je bent simpelweg op zoek naar meer informatie als werknemer. Dan biedt deze pagina jou een helpende hand.

COVID-19 richtlijnen

Ik heb klachten die passen bij het coronavirus. Wat moet ik doen?

Werknemers die een fysiek consult hebben en klachten die horen bij het coronavirus mogen niet naar het spreekuur komen. Ook bij milde klachten en óók als ze gevaccineerd zijn. Ze moeten zich direct laten testen bij de GGD en mogen niet naar het fysieke consult komen totdat de testuitslag bekend is. Ze kunnen natuurlijk wel het fysieke spreekuur laten omzetten naar een online of telefonisch consult.

Meer informatie over de algemene coronamaatregelen? Bekijk de richtlijnen van het RIVM.

Moet ik een mondkapje dragen tijdens mijn afspraak bij ENRGY?

Vanaf 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden bij de uitvoering van contactberoepen. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de dienstverlener. Neem dus een mondkapje mee naar jouw fysieke afspraak.

Meer informatie over de algemene coronamaatregelen? Bekijk de richtlijnen van het RIVM.

Herstellen - ik heb mij ziekgemeld, en nu?

Met wie heb ik de afspraak?

In het algemeen zijn alle eerste afspraken met onze Werkvermogenspecialisten. Dat zijn onze professionals die samen met de bedrijfsarts zorgen voor een goede en tijdige begeleiding van jouw verzuim – en re-integratieproces.

Tijdens het eerste consult bespreken we alle factoren die van invloed zijn op jouw ziekmelding. Dit gebeurt op basis van het Huis van Werkvermogen. Aan de hand van de bevindingen besluit de Werkvermogenspecialist of we een vervolgconsult moeten plannen.

Mijn werkgever is klant bij ENRGY en ik heb een vraag

De beste manier om jou te helpen is om contact te hebben met de contactpersoon van ENRGY. Heb jij de gegevens niet? Of weet jij niet wie de contactpersoon van ENRGY is bij jouw werkgever? Vraag deze dan aan je manager of HR(-afdeling).

Ik ben het niet eens met het advies, wat nu?

Wanneer jij het niet eens bent met het advies, maar je werkgever wel, kun je een second opinion aanvragen. Wanneer jullie beiden het niet eens zijn met het advies kun je gezamenlijk tot een ander besluit komen. Wanneer jij het wel eens bent met het advies van onze specialisten, maar je werkgever niet, kan jouw werkgever via het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Wat kan ik verwachten over mijn eerste spreekuur?

Tijdens een eerste afspraak besteden we aandacht aan de kennismaking. Zowel de Werkvermogenspecialist als de bedrijfsarts onderhouden een vertrouwensrelatie met jou. Dat vertrouwen is belangrijk voor het gehele proces. We leggen je aan de hand van het model Huis van Werkvermogen graag uit wat dit betekent en welke aanknopingspunten en kansen dit biedt. En zo kijken we samen ook naar jouw specifieke situatie en wat er nodig is om jouw werkvermogen weer volledig en duurzaam te herstellen.

Alle informatie die tijdens de afspraken wordt verzameld, leggen we vast volgens de  privacy (AVG) wetgeving. We bewaren dit in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor de bedrijfsarts en de Werkvermogenspecialist. Daarnaast ontvang je van ons ook een uitnodiging om ook een eigen beveiligde digitale omgeving in te stellen op ‘Dossier.nu’. Hier worden alle rapportages, uitnodigingen en andere relevante documenten naartoe gestuurd.

Na ieder consult stellen we een rapportage op die we naar jou en de werkgever sturen. Als je niet bent ziekgemeld (en dus een preventief consult hebt), wordt er geen terugkoppeling naar je werkgever gestuurd.

Hoe gaat ENRGY om met mijn persoonsgegevens?

Wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen. De werkvermogenspecialist werkt samen in taakdelegatie met een arts. Dat betekent dat voor dit gesprek dezelfde vertrouwelijkheid van toepassing is als bij een arts. ENRGY verwerkt jouw persoonsgegevens om goede verzuimbegeleiding mogelijk te maken. Zo houden wij een dossier bij en wordt er een advies gestuurd aan jou en jouw werkgever. De rechtsgrond hiervoor is de wettelijke plicht van jouw werkgever om een arbodienst in te zetten bij verzuim en de overeenkomst die jouw werkgever met ENRGY als arbodienst heeft.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ENRGY verwerkingsverantwoordelijke en handelt volgens de AVG en de relevante nationale privacywetgeving. ENRGY heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, deze is te bereiken via fg@enrgy.nl.
Voor een uitgebreide omschrijving van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en de rechten die je hebt, verwijzen wij door naar onze Privacyverklaring en het Privacyreglement.

Wat is het verschil tussen een normaal consult en preventief consult?

Ben jij niet ziek gemeld maar wil je wél graag in gesprek met ons over jouw werkvermogen, dan ben je van harte welkom voor een preventief consult. Je kunt – wel of niet in overleg met jouw werkgever – een afspraak met ons maken. Van preventieve consulten wordt in de regel nooit een rapportage opgesteld.

Ben jij ziek gemeld en heb je al een afspraak met ons staan? Dan ontvangt jouw werkgever wél een rapportage. In deze rapportage wordt géén privacygevoelige informatie gedeeld. Wat wel in de rapportage staat beschreven is in hoeverre jij belastbaar bent om te werken, of er wel of geen mogelijkheden zijn om te re-integreren en de adviezen hierbij en tot slot wat de vervolgacties zijn

Wat wordt er van mij verwacht als ik ziek ben?

Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die van jou als werknemer worden verwacht, zoals:

  • Je bent vanuit de Wet verbetering Poortwachter verplicht om de regels rond het verzuimverlof, zoals jouw werkgever deze heeft gemeld binnen de organisatie, op te volgen.
  • Je dient je te houden aan redelijke re-integratie voorschriften.
  • Je bent bereikbaar voor werkgever en arbodienst.
  • Voor vakantie moet je toestemming vragen aan jouw werkgever. Dit is niet anders dan voor jouw ziekmelding. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie.
  • Je werkt actief mee aan jouw re-integratie om het herstel bevorderen.
  • Je volgt de afspraken met ENRGY op.
  • Indien je de huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet je aangepast of vervangend werk verrichten.
Wat wordt er gecommuniceerd met mijn werkgever?

Ben jij niet ziek gemeld maar wil je wél graag in gesprek met ons over jouw werkvermogen? Dan ben je van harte welkom voor een preventief consult. Je kunt – wel of niet in overleg met jouw werkgever – een afspraak met ons maken. Van preventieve consulten wordt in de regel nooit een rapportage opgesteld.

Ben jij ziek gemeld en heb je al een afspraak met ons staan? Dan ontvangt jouw werkgever wél een rapportage. In deze rapportage wordt géén privacygevoelige informatie gedeeld. Wat wel in de rapportage staat beschreven is in hoeverre jij belastbaar bent om te werken, of er wel of geen mogelijkheden zijn om te re-integreren en de adviezen hierbij en tot slot wat de vervolgacties zijn.

Waar vindt mijn afspraak plaats?

Het consult vindt plaats op een van onze kantoren of op locatie van je werkgever. In de uitnodiging staat de locatie vermeld waar we het consult voeren. Twijfel je of wij bij jou op locatie komen? Vraag dit dan na bij je werkgever.

Voorkomen van verzuim

Wat kan ik verwachten bij een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Bij een Preventief Medisch Onderzoek wordt jouw gezondheid beoordeeld, zoals op het risico van hart- en vaatziektes. Denk hierbij aan o.a. het wegen van je lichaamsgewicht en bloeddruk. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en jouw werkgever is niet op de hoogte van wie er deelneemt.

Versterken van werkvermogen

Wat doet een coach van ENRGY?

Onze coaches richten zich in de begeleiding dan ook op het versterken van het ervaren van autonomie, verbinding en competenties. Dit doen we door ons te richten op de energiegevers en de factoren die hier onderliggend invloed op uitoefenen. Daarbij is het doel om de stimulerende factoren te versterken en innerlijke  belemmerende factoren te veranderen. Hiermee bouwen we op wat sterk is en richten we ons op een betere omgang met belemmeringen.

Algemeen

Kunnen wij ons werk beter maken?

Onze collega’s doen iedere dag hun best om goede zorg te bieden, met oog voor jouw situatie. Denk je met ons mee over wat anders kan? Heb jij een klacht, vraag of tip over hoe we ons werk beter kunnen doen? Bel ons of neem contact met ons op via 020-4687453 (ma-vr, 08:30-17:00 uur) of werkbetermaken@ENRGY.nl. Heb je een klacht of een vraag over jouw privacy dan kun je deze stellen via: privacyofficer@ENRGY.nl.

Mijn werkgever is klant bij ENRGY en ik heb een vraag

De beste manier om jou te helpen is om contact te hebben met de contactpersoon van ENRGY. Heb jij de gegevens niet? Of weet jij niet wie de contactpersoon van ENRGY is bij jouw werkgever? Vraag deze dan aan je manager of HR(-afdeling).

Waar vindt mijn afspraak plaats?

Het consult vindt plaats op een van onze kantoren of op locatie van je werkgever. In de uitnodiging staat de locatie vermeld waar we het consult voeren. Twijfel je of wij bij jou op locatie komen? Vraag dit dan na bij je werkgever.

Staat jouw vraag er niet bij?