ENRGY

ESF subsidie

Inleiding

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van €12.500. De andere helft is voor eigen rekening. De projecten moeten duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers tot doel hebben.

Duurzame inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Doel

Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat kan door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken, van indiensttreding tot aan pensionering.

Subsidiabele thema's

Onderstaande thema's zijn gegeven vanuit de overheid. Het project moet passen binnen één van deze thema's:

 1. maken van een bedrijfs- of organisatiescan duurzame inzetbaarheid;
 2. uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
 3. bevorderen van gezond en veilig werken;
 4. bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 5. in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
 6. stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 7. bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg; 
 8. invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Wat betekent dat praktisch

Ons werkvermogenprogramma (zie plaatje) en onderdelen hiervan zijn subsidiabel. Denk aan:

 • Werkvermogenscan
 • Oriëntatiescan / bedrijfsscan
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Health Check / PMO
 • Workshop Stress en Relax
 • Workshop Gezond werken
 • Werkplekadvies
 • Tiltraining
 • Training bouwen aan werkvermogen
 • Masterclasses Focus
 • Training Situationeel leiderschap 
 • Training van verzuim naar Werkvermogen
 • Wetenschap van Geluk

Mocht u een idee, een project of interventie hebben die hier niet tussen staat, vraag dan bij Enrgy na of deze ook onder subsidieregeling kan vallen. (sales@arbobutler.nl, 020-468 33 13)

Eisen:

 • Alleen uren van een externe adviseur zijn subsidiabel
 • Aantoonbaar gericht op een van de subsidiabele thema's 
 • Verkrijgen van extern advies met een aanzet tot implementatie, dan wel het begeleiden van de implementatie.
 • Minimale subsidiabele projectkosten €12.000 en maximale €25.000. Van deze kosten wordt 50% gesubsidieerd, dus respectievelijk minimaal €6.000 tot maximaal €12.500, per onderneming / B.V.
 • Inschrijving vanaf 25 juni (dan moet de aanvraag helemaal klaar zijn om in te dienen)
 • Duur project: maximaal 12 maanden
 • Kosten voor aanvraag en indienen en einddeclaratie van de subsidie bedragen €995 per aanvraag, deze worden buiten het project om door het NSI gefactureerd aan de klant.

 

Uitvoering

 • Enrgy neemt de volledige subsidieaanvraag uit handen bij de klant samen met het NSI (Nederlands Subsidie Instituut).
 • Enrgy neemt de volledige einddeclaratie uit handen bij de klant samen met het NSI.
 • Enrgy neemt de gehele project coördinatie van het project uit handen van de klant.
 • Enrgy neemt de gehele uitvoering van de verschillende projecten en interventies uit handen van de klant.

Interesse of vragen neem dan contact op met de Enrgy / Josje Schaap, (sales@arbobutler.nl, 020-468 33 13)

ESF Subsidie Advies Aanvragen


Of bel: 020-468 33 13

Werkt u in het onderwijs?

ESF Subsidie Onderwijs