Spring naar content

Huis van Werkvermogen

Home > Dienstverlening > Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek wat inzicht biedt in alle elementen (verdiepingen) die bepalend zijn voor het vermogen om je werk goed en gezond te kunnen doen, nu en in de toekomst. Met het Huis van Werkvermogen op tafel, maken we zowel binnen, als buiten de spreekkamer bespreekbaar dat inzetbaarheid verschillende factoren kent. Allemaal even belangrijk om bijvoorbeeld verzuimvraagstukken op te lossen. Het Huis van Werkvermogen stimuleert hiermee een de-medicaliserend verzuimbeleid.

Huis van werkvermogen

De huis van werkvermogen-methode van ENRGY.

Een fluctuerend werkvermogen
Werkvermogen is geen constante factor. Het werkvermogen van iedere werknemer fluctueert gedurende het werkende leven. Soms gaat alles voor de wind en soms zit diegene even niet zo lekker in de wedstrijd. Zo kan er sprake zijn van motivatieverlies, veranderende eisen ten aanzien van het werk, ontstaan er issues in iemands sociale omgeving of is er een probleem met de gezondheid. Over het algemeen spelen er dus vaak meerdere zaken die het werkvermogen laten fluctueren.

De vier verdiepingen van het Huis van Werkvermogen

huis van werkvermogen

De huis van werkvermogen-methode van ENRGY.

Eerste verdieping: Gezondheid
Gezondheid is de fundering van een goed werkvermogen. Hieronder vallen zowel lichamelijke als mentale gezondheid (functionele capaciteiten). Een gezonde medewerker ervaart een hoger werkvermogen en meldt zich minder vaak ziek dan iemand die niet gezond is.

Tweede verdieping: Competenties
Vaardigheden en kennis van een medewerker zijn van belang bij het werkvermogen. Een medewerker die opgewassen is tegen de zaak, zal een hoog werkvermogen ervaren. De kans op ziekmelden is kleiner dan bij iemand die de zaak niet aankan.

Derde verdieping: Normen en waarden
Op de derde verdieping staan de normen en waarden. Als de normen en waarden van de medewerker aansluiten bij die van de organisatie, is de medewerker gemotiveerd om zijn of haar werk te doen. Diegene ervaart een hoger werkvermogen en meldt zich weinig ziek.

Vierde verdieping: Werk
Uiteraard is het werk belangrijk. Het gaat hier niet alleen om de werkomstandigheden, maar ook de kwaliteit van het leiderschap in de organisatie en de sfeer op de werkvloer. Het management en leidinggevenden worden hier vaak in dezelfde adem genoemd, omdat zij het werkvermogen van de medewerker sterk kunnen beïnvloeden.

Werken naar een goed werkvermogen
Goed werkvermogen en een laag verzuim ontstaan wanneer de eerste drie verdiepingen (wat de werknemer kan en wil) in evenwicht zijn met de vierde verdieping. Deze geeft aan welke eisen aan het werk gesteld worden en wat de organisatie verlangt van de medewerker.

Sociale omgeving
De kwaliteit van het werkvermogen hangt ook nauw samen met de sociale omgeving. Dat noemen wij de Tuin van het huis. In de Tuin bevinden zich alle factoren die invloed kunnen hebben op de balans in het werkvermogen van de medewerker. Deze moeten altijd meegenomen worden in de begeleiding van verzuimvraagstukken.

Fluctuerend werkvermogen vraagt om regie
Iedereen heeft het recht op het vermogen om te werken. Werkvermogen is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn, bevlogenheid en energie. En dat fluctueert. Soms vanwege ziekte, vaak in combinatie met andere dingen die gebeuren in het werkende leven. Hoe we omgaan met een fluctuerend werkvermogen, hebben we zelf in de hand. Wij geloven dat werknemer en werkgever samen regie voeren op wat ze van elkaar vragen en elkaar kunnen bieden. En met onze benadering van Herstellen, Voorkomen en Versterken, creëren werkgever en werknemer samen een toekomstbestendig balans in duurzame inzetbaarheid.