Spring naar content

Verzuimbegeleiding

Home > Producten en diensten > Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding loont
Ziekteverzuim is een gegeven in iedere organisatie. Het is een logisch gevolg van het fluctueren van werkvermogen en inzetbaarheid. Het hoort erbij, net zoals het werk zelf. Gelukkig is het grootste deel van verzuim van korte duur en hervatten de meeste medewerkers binnen enkele dagen weer hun werk. Maar wat als verzuim langer duurt dan verwacht, een medewerker aanzienlijk vaker verzuimt of wanneer organisatiebreed de verzuimkosten oplopen?
Dan heb je als werkgever en als werknemer hulp nodig van een deskundige die met je meedenkt. Een deskundige die je helpt met de juiste vervolgstap op het juiste moment. Goede verzuimbegeleiding betaalt zich altijd uit. Zowel richting werknemer als werkgever.

Bouwen op wat sterk is, oplossen wat belemmert
Bij ENRGY geloven we in de kracht van eenvoud. En dat de oplossing van verzuimvraagstukken al in jouw organisatie aanwezig is. Samen met werknemer en leidinggevende gaat ons medisch team van bedrijfsarts en werkvermogenspecialist (in taakdelegatie) op zoek naar de oorzaak van het verzuim. Vervolgens gaan we actief aan de slag met de beïnvloedbare factoren om het verzuim op te lossen.
We kijken hierbij niet alleen naar wat er medisch nodig is om te herstellen, maar naar alle verdiepingen in
het Huis van Werkvermogen, die de re-integratie beïnvloeden. Met behulp van
onze 5 scenario’s op verzuim brengen we complexe vraagstukken op eenvoudige wijze terug tot een heldere probleemanalyse voorzien van concrete adviezen voor opvolging.
We bouwen met werknemer en werkgever op wat sterk is en lossen samen op wat belemmert.

Regie op verzuim kun je leren
Wij geloven in het eigen-regie-model, waarbij medewerker en leidinggevende zelf regie voeren over werkvermogen en het voorkomen van ziekteverzuim. Dat is ons streven. We begrijpen ook dat het implementeren van eigen regie geen sinecure is. Het vraagt tijd en aandacht om de juiste processen in te richten en de juiste visie en vaardigheden te verankeren in het management.

Meer weten?
Neem voor verdere informatie contact op met onze productexpert Ilse de Jonge via i.de.jonge@enrgy.nl.

Offerte aanvragen

Om werkvermogen te herstellen, schuiven we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Samen zorgen we voor optimaal presterende werknemers die het naar hun zin hebben op hun werk.