Spring naar content

Trainingen

Home > Producten en diensten > Trainingen

Ontwikkeling op alle niveaus

Wat doe je als verzuimcijfers tussen teams of bedrijfsonderdelen opvallend zijn?
Is verzuimbegeleiding lastig voor een leidinggevende (ten opzichte van anderen)?
Hoe zit het met verzuimcijfers ten opzichte van de branche?
Heb je een doel wat het zou moeten zijn en hoe je dat moet aanpakken?

Om zelfstandig regie te kunnen voeren bij verzuimbegeleiding, moet je op de hoogte zijn van het kennis- en vaardigheidsniveau bij leidinggevenden en medewerkers. Onze trainers en coaches ondersteunen bij bewustwording, kennis- en vaardigheidsontwikkeling op verschillende niveaus: operationeel, tactisch en strategisch.

Bouwen aan werkvermogen voor medewerkers

  • Stress & Relax
  • Mentaal veerkrachtig
  • Focus

Maatwerk

Ons uitgangspunt is maatwerk. Dat betekent niet dat we iedere keer het wiel opnieuw uitvinden. Kennis die er al is, gebruiken we natuurlijk. Door in te zoomen op de specifieke situatie, ontstane complicatie en te behalen doelen, vormen we een beeld over de te nemen route. Daarbij kijken we ook naar welke interventies je al eerder hebt ondernomen om de regie op werkvermogen te vergroten, zoals een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) of een preventief medisch onderzoek (PMO). Dit leidt tot een trainingsaanbod dat op een specifieke behoefte is afgestemd.

Ontwikkelen door te ont-wikkelen

Wij houden het graag simpel. En dat onderscheidt ons. Zoals we zelf zeggen, wij ontwikkelen door te ont-wikkelen. Met andere woorden: het letterlijk minder ingewikkeld maken. We bieden inzichten en ontwikkelen vaardigheden. Inzichten zodat je als organisatie of leidinggevende de regie kunt (her)pakken en ziet welke positieve invloed je daadwerkelijk hebt. Vaardigheden zodat je het juiste gesprek op het juiste moment met de juiste toon kunt voeren. Voor en tijdens het verlies van werkvermogen.

Na de trainingen bieden we direct een follow-up zodat de opgedane kennis en vaardigheden in het gedrag van de organisatie blijft. Om een duurzaam karakter van de trainingen te bewaken, geven we individuele leiderschap coaching als vervolg.

On site of online

We kijken naar wat er het beste past bij jouw organisatie. Dus we trainen op locatie, op ons ENRGY-kantoor of online.

Meer weten?

Neem voor verdere informatie contact op met onze productexpert Marije Maltha via trainingen@enrgy.nl.

Offerte aanvragen

Om werkvermogen te herstellen, schuiven we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Samen zorgen we voor optimaal presterende werknemers die het naar hun zin hebben op hun werk.