Spring naar content

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Home > Producten en diensten > Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, is volgens ons meer dan alleen een wettelijke verplichting. Voor ons is de RI&E hét vertrekpunt voor een gezond werkklimaat en duurzaam personeelsbeleid.

RI&E van ENRGY
Het doel van een RI&E is het voorkomen van ongevallen en gezondheidsklachten. Zie het als een röntgenfoto van de organisatie, inclusief concrete aanbevelingen voor vervolgstappen. Met de RI&E van ENRGY voldoe je niet alleen aan de wettelijke verplichting, maar krijg je controle over de bewaking van een veilige, duurzame en productieve organisatie. Wij geven je toegang tot een onlinerisicomanagementsysteem waarbij je op een efficiënte manier de risico’s binnen de organisatie beheerst.

Uitvoering RI&E
We beoordelen op locatie de invloed van het werk op de gezondheid van de werknemers. We maken daarbij een analyse van het bestaande beleid van de organisatie. Denk aan zaken als verzuim-, personeels- en facilitairbeleid, maar ook BHV en de taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad. We hebben een blik op de risico’s, maar ook op de uitvoering van beheersmaatregelen: doe je als werkgever ook datgene wat mogelijk is om de arbeidsrisico’s te beperken? Ook onderzoeken we de veiligheidsaspecten die daarbij een rol spelen. We kijken naar de organisatie als geheel en maken een analyse van de ergonomie van de werkplekken. Daarnaast beoordelen we zaken als blusmiddelen en klimaatbeheersing.

De RI&E van ENRGY is een goede nulmeting met concrete managementinformatie, waarin we zowel de fysieke risico’s, als risico’s met betrekking tot welzijn en productiviteit duidelijk in kaart brengen. Het resultaat is een werkbaar plan van aanpak om positieve aspecten te versterken en geïnventariseerde risico’s te behandelen.

Meer weten?
Neem voor verdere informatie contact op met onze productexpert Loes Boon via l.boon@enrgy.nl.

Offerte aanvragen

Om werkvermogen te herstellen, schuiven we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Samen zorgen we voor optimaal presterende werknemers die het naar hun zin hebben op hun werk.