ENRGY

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Enrgy voert op innovatieve en professionele wijze uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Geen dikke, stoffige rapporten die onder in de la verdwijnen, maar een gedegen Plan van Aanpak die bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid en veiligheid van het belangrijkste in uw organisatie: uw medewerkers.

Doel van RI&E

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de arbeidsrisico's binnen uw organisatie. De RI&E wordt gebruikt als basis voor het opstellen van het plan van aanpak, waarin de voornemens staan vermeld om het beleid op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid te optimaliseren.

Inhoud

De RI&E bij Enrgy bestaat uit drie onderdelen:
- Beleid: we maken een analyse van het huidige beleid (verzuim-, personeels- en facilitair beleid en de taken en bevoegdheden van de OR).
- Werkplek en gebouwen: door een ronde door het gebouw maken we een analyse van de ergonomie van de werkplekken en bekijken we o.a. de blusmiddelen en het klimaat van het gebouw.
- Werkvermogen: human capital is het belangrijkste aspect van uw organisatie. Psychosociale arbeidsbelasting is een vast onderdeel van de RI&E en wordt door ons gemeten door de werkvermogenscan. Naast de psychosociale arbeidsbelasting kijken we ook naar de gezondheid, het kennisniveau, de motivatie en de werk privé balans van uw medewerkers.

Resultaat

Na het project bent u op de hoogte van de risico's en de maatregelen om de aanwezige risico's te reduceren of weg te nemen. Daarnaast voldoet u aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een RI&E. Indien gewenst zetten wij onze specialisten in om de acties uit het plan van aanpak van de RI&E uit te voeren.

De week van de RI&E

Van 17 t/m 21 juni is het de week van de RI&E. Wilt u ook een optimaal werkvermogen voor al uw werknemers? Start vandaag dan nog met de RI&E en maak gebruik van onze speciale actie. Indien u voor 21 juni een offerte bij ons aanvraagt ontvangt u 10% korting!
Een gratis adviesgesprek kan bij ons natuurlijk altijd.

Wettelijke verplichting

Sinds 1 januari 1994 is een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) een verplichting voor werkgevers. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Ook het "plan van aanpak" is expliciet opgenomen in de wettekst (art. 5 lid 2) en maakt sinds de laatste wijziging van de Arbowet integraal deel uit van de RI&E. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert werkgevers op de naleving van deze RI&E-verplichting. Tevens toetst de ISZW de praktijkomstandigheden op de ‘werkvloer' aan de RI&E en het plan van aanpak. Een RI&E moet volgens artikel 5 van de Arbowet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Compleet zijn (werkzaamheden, afdelingen, functies);
  • Betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven);
  • Actueel zijn (dus de recente stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd.
  • Moet op schrift staan;
  • Bestaan uit de volgende onderdelen: inventarisatie van risico's, evaluatie van risico's (beoordeling van het gevaar), weergave hoe het risico beheerst is en een plan van aanpak.

 

Bekijk ook onze andere diensten