ENRGY

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Uw werknemers hebben wettelijk recht op een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Deze PAGO kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). ENRGY kan een PAGO en/of PMO voor u uitvoeren en onderzoekt gezondheidseffecten, risico's en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden.

De basis voor het PAGO onderzoek volgt uit uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en is uitsluitend gericht op het ontdekken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico's. De Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventieve onderzoek aan te bieden. Elke werknemer mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.

PAGO en PMO

Uw werknemers krijgen na uitgebreid onderzoek een persoonlijk advies. U ontvangt op uw verzoek een rapportage op groepsniveau. Dat geeft u inzicht in de gezondheidsrisico's van uw bedrijf. Bovendien adviseren we u concreet over het verkleinen van deze risico's. Zodat u het werkvermogen kunt vergroten waardoor de productiviteit toeneemt. Een PMO, als aanvulling op uw PAGO, brengt ook leefstijl en conditie van uw mensen in kaart. U kunt zelf meer invloed uitoefenen op de inhoud van dit onderzoek en zo uw preventieve beleid beter ondersteunen.

Zo werkt het

Een PAGO of PMO bestaat uit 2 onderdelen, een onlinevragenlijstonderzoek en een lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar longfunctie, gehoor, bloed en gezichtsscherpte. Daarnaast kunnen wij gezondheidsaspecten als bloeddruk, lengte, gewicht, conditie en BMI onderzoeken. Werknemers met een verhoogd risico krijgen altijd een uitnodiging voor een adviesgesprek bij onze deskundige.

Op locatie

De PAGO en PMO onderzoeken kunnen op locatie worden uitgevoerd, mits er de beschikking is over één of twee goed afgeschermde ruimtes om de privacy van de werknemers te allen tijde te kunnen garanderen.

Bekijk ook onze andere diensten

Online portaal

Offerte aanvragen? Afspraak maken?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 33 13