Spring naar content

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Home > Producten en diensten > Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een praktisch hulpmiddel om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te monitoren en het HR-beleid van de organisatie hierop aan te scherpen. Met andere woorden: een APK-check voor de organisatie en haar medewerkers!

Waarom een PMO?
Gezonde en gemotiveerde medewerkers hebben veel energie, zijn productief, betrokken en melden zich weinig ziek. Het PMO laat zien hoe het gesteld is met de gezondheid, het welzijn en het werkvermogen van medewerkers, maar spoort ook werkgerelateerde risico’s op. Het PMO biedt handvatten om zelf aan te slag te gaan met de bovenstaande thema’s. Met het PMO van ENRGY voldoe je niet alleen aan de wettelijke verplichting, maar geef je ook een signaal af dat je de gezondheid van medewerkers serieus neemt.

Onderdelen PMO
Het PMO bestaat uit drie onderdelen:

  1. Online vragenlijst
  2. Health check
  3. Vitaliteitsgesprek met een ENRGY-professional

Online vragenlijst
Het PMO start met een online vragenlijst die ingaat op de gezondheid, leefstijl en motivatie van medewerkers. Een aantal thema’s horen standaard in het onderzoek, maar de organisatie kan zelf ook specifieke vragen toevoegen. Na het invullen krijgen medewerkers de resultaten te zien. Deze vergelijken we met onze benchmark en zo kunnen we hen inzicht geven in hun eigen gezondheid, welzijn en werkvermogen.

Health check
Afhankelijk van de arbeidsrisico’s die gedefinieerd worden in de RI&E, zullen we tijdens de health check fysieke metingen uitvoeren. We bieden de volgende testen aan:

  • Biometrie (lengte, gewicht, visceraal vet, vetpercentage, middelomtrek)
  • Bloeddrukmeting en hartslag
  • Oogtest
  • Gehoortest
  • Longfunctietest
  • Bloedtest (cholesterol, glucose)

Vitaliteitsgesprek
Na de health check volgt een vitaliteitsgesprek met een van onze professionals. We bespreken hier de antwoorden en resultaten van de vragenlijst. Dit gesprek maakt de vragenlijst begrijpelijk en zorgt ervoor dat de medewerker daadwerkelijk in actie komt.

Rapport en privacy
Ons PMO voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat we nooit individuele resultaten terugkoppelen. Wel ontvang je een groepsrapportage met een minimum van 15 medewerkers. Het is mogelijk om deze resultaten te splitsen naar meerdere groepen (bijvoorbeeld leeftijd of afdeling). In het groepsrapport geven we aanbevelingen waarmee je aan de slag kunt om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen en verzuim te voorkomen.

Meer weten?
Neem voor verdere informatie contact op met onze productexpert Lukas Gerritsen via l.gerritsen@enrgy.nl.

Offerte aanvragen

Om werkvermogen te herstellen, schuiven we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Samen zorgen we voor optimaal presterende werknemers die het naar hun zin hebben op hun werk.