Spring naar content

Casemanagement

Home > Producten en diensten > Casemanagement

Regie op re-integratie
‘Wie bewaakt de poortwachterstappen?’
‘Welke rol heb ik als leidinggevende bij verzuim?’
‘Hoe voorkom ik een loonsanctie?’

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van medewerkers die ziek zijn. Meestal gaat dit goed, maar soms is een verzuimsituatie complex en roept het vragen op zoals hierboven. Voldoen aan de wet (verbetering poortwachter) en het tijdig richting geven aan de juiste stappen vraagt om aandacht en vaardigheden van leidinggevenden en een strakke afstemming met de arbodienst. Als een, of allebei, ontbreken stagneert de terugkeer naar werk en liggen frustratie en hoge kosten op de loer.

Regie op proces is regie op kosten
Door het inzetten van casemanagement geven we maximaal regie op het proces en dus ook op de kosten die dit met zich meebrengt. Onze casemanagers combineren hun kennis van de Wet Verbetering Poortwachter met de vijf scenario’s bij verzuim van het Huis van Werkvermogen.

In het proces vervult onze casemanager als werkgeveradviseur een coördinerende rol tussen de medewerker en alle andere partijen als bedrijfsartsen, taakgedelegeerden, verzekeraars en UWV. Een casemanager is dus geen onderdeel van de Sociaal Medische Begeleiding. De casemanager beschikt binnen deze rol dus ook niet over medische of andere persoonsgevoelige informatie, maar begeleidt vanuit werkgeverszijde de re-integratie van verzuimende medewerkers. Het is de belangrijkste sparringpartner van het taakdelegatieteam voor het afstemmen van de juiste hulpvraag aan arts en werkvermogenspecialist.

Wat kun je verwachten van de casemanager binnen verzuimbegeleiding?

  • Bewaking en coördinatie van de termijnen in de Wet Verbetering poortwachter
  • Administratie van deze termijnen in re-integratiedossiers in verzuimsysteem
  • Opstellen hulpvraag spreekuur taakdelegatieteam
  • Opvolgen van het advies van het taakdelegatieteam
  • Opstellen re-integratiedocumenten Wet verbetering Poortwachter
  • Coördineren en adviseren van leidinggevenden bij de uitvoering van het Plan van aanpak
  • Overleg met taakdelegatie team voortgang re-integratiedossiers
  • Overleg HR, Leidinggevenden met betrekking tot voortgang re-integratiedossiers
  • Periodiek overleg HR en taakdelegatieteam met betrekking tot trendanalyse verzuim
  • Plannen en coördineren van SMT’s

Een (gratis) stap verder
Vanzelfsprekend beoordelen onze casemanagers afzonderlijke verzuimdossiers en begeleiden wij bij de stappen die nodig zijn om tot snelle en duurzame re-integratie te komen. Maar we gaan nog verder. Door periodiek trendanalyses te maken over de aard van het verzuim, brengen we ook de organisatiebrede vraagstukken in beeld. Hiermee kunnen we vervolgens vanuit preventief oogpunt advies geven hoe men dit richting de toekomst kan beïnvloeden.

Meer weten?
Neem voor verdere informatie contact op met onze productexperts Farida Kasri, f.kasri@enrgy.nl, 06 – 823 208 69 of Lars Smeding, l.smeding@enrgy.nl, 06 – 193 563 28.

Offerte aanvragen

Om werkvermogen te herstellen, schuiven we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Samen zorgen we voor optimaal presterende werknemers die het naar hun zin hebben op hun werk.