ENRGY

Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie

ENRGY biedt arbeidsrevalidatieprogramma's aan medewerkers die (dreigen te) verzuimen of disfunctioneren wegens spanningsklachten, pijnklachten en/of vermoeidheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan werkgerelateerde spanningsklachten in combinatie met fysieke klachten. Het programma wordt afgestemd op individuele problematiek.

De behandeling bestaat uit een gecombineerde aanpak van revalidatie en maatschappelijke activering. De revalidatie is gericht op het zelf leren managen van gezondheid en gedrag vanuit het mentale én fysieke component. In het verbeteren van gezondheid staan functioneren en maatschappelijk participeren centraal omdat deze in grote mate bijdragen aan iemand zijn werkvermogen. Het behandelteam maakt samen met u persoonlijke behandeldoelen.

De doelen variëren in persoonlijke, revalidatie en participatie doelen:

  • Beïnvloeding van stoornisniveau en belastbaarheid
  • Verminderen/opheffen van ervaren gezondheidsbelemmeringen
  • Inzicht in achterliggende oorzaken van klachten en herstelmechanismen
  • Zelfmanagement kwaliteiten en preventie van onnodige zorgconsumptie
  • Volwaardige en duurzame participatie in dagelijks functioneren en arbeid (betaald en onbetaald)
  • Individuele persoonlijke doelen

Programma

ENRGY werkt met een bewezen geprotocolleerd programma van 12 weken. Het programma begint met een intakegesprek. De fysiotherapeut inventariseert de fysieke en mentale belasting in relatie tot de werkzaamheden. Aan de hand daarvan wordt een uniek behandelplan gemaakt welke gebaseerd is op de situatie van de cliënt. Elk programma is dan ook een afweging tussen noodzaak, wensen en mogelijkheden van de cliënt en de meest effectieve behandeling zoals deze op basis van wetenschappelijk onderzoek te verwachten is.

Arbeidsfysiotherapeut en coach

Het programma is altijd multidisciplinair met een arbeidsfysiotherapeut en coach. Tijdens het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Hierin worden doelen geëvalueerd en wordt er gekeken of het programma aangepast moet worden. Aan het einde van het arbeidsrevalidatie programma vindt er een eindevaluatie plaats. De bedrijfsarts en werkgever of leidinggevende ontvangen een verslag van de tussenevaluatie en eindevaluatie. Na 3 en 6 maanden is er een follow-up.

Bekijk ook onze andere diensten